Zhrnutie týždňa č. 3.

Absolvoval som už v poradí tretí týždeň na úrade, prinášam Vám jeho krátke zhrnutie :

- príprava MsZ

- absolvoval som stretnutie so súdnym exekútorom

- rokovanie s primátorom mesta Partizánske ohľadom spolupráce miest Hornej Nitry

- stretnutie s riaditeľkami MŠ, ZUŠ a so správcom farnosti

- rokovanie s riaditeľom závodu Slovenské Elektrárne spolu s firmou BENET ohľadne ceny tepla v meste

- na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi som absolvoval školenie o aktivačných prácach a sociálnej problematike

- absolvoval som rokovanie s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Hornonitrianskych baní

- rokovanie s riaditeľom Závodu 03 Prievidza StVPS – splátkový kalendár

- bol som si obhliadnuť ulice v meste na ktorých aktuálne pracujú firmy BENET a VEPOS

- absolvoval som niekoľko stretnutí s občanmi mesta a tento týždeň ma čakajú ďalšie

- rokovanie s pani starostkou Dolných Vesteníc – problematika ohľadom výruby stromov

- v piatok som absolvoval návštevu CVČ v Prievidzi – prezentácia činnosti

25.01.2015 18:39 | aktualizované 27.01.2015 11:20