O mne

Narodil som sa 1.1.1962 v Handlovej.

Po ukončení základnej školy som pokračoval na gymnáziu v Prievidzi a neskôr na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave - odbor základná a ložisková geológia.

Po skončení štúdia v roku 1986 som nastúpil do spoločnosti Banské stavby Prievidza, kde som pracoval ako geológ na rôznych podzemných stavbách - tunely, štôlne, šachty a kolektory v Čechách, na Slovensku a vo Fínsku. Od roku 2006 prešla spoločnosť pod firmu Skanska, kde som pokračoval v uvedenej profesii, ako vedúci geológ, na stavbách tunelov, mostov, diaľníc a iných podzemných objektov v Českej republike, v Slovinsku a vo Fínsku.

Dňa 15.11.2014 som bol v Komunálnych voľbách zvolený za primátora mesta Nováky. Sľub primátora som zložil pred predsedom mestskej volebnej komisie na ustanovujúcom MsZ dňa 02.01.2015.

Som ženatý a mám dve dcéry.

RNDr. Daniel Daniš