Zhrnutie týždňa č. 2.

Mám za sebou druhý týždeň v úrade, bol dosť náročný. Absolvoval som mnoho stretnutí, aby som sa viac oboznámil s problematikou mesta. V skratke Vám prinášam, čo sa počas týždňa udialo.

- navštívil som banky z dôvodu zmeny podpisových vzorov,

- stretol som sa s riaditeľkou Strednej odbornej školy a gymnázia ohľadom prípravy športovej triedy,

- absolvoval som stretnutie s právničkou, zastupujúcou mesto Nováky a oboznámil som sa so súdnymi spormi, ktoré mesto v súčasnosti vedie,

- bol som pozrieť priestory mestskej polície a taktiež som sa stretol aj so zamestnancami,

- riešil som problematiku KCMN a na základe tohto problému som aj absolvoval stretnutie s právnikom,

- mal som stretnutie s členmi Mládežníckeho parlamentu,

- taktiež som sa stretol s členmi MFK,

- navštívil ma aj zástupca firmy BENET, riešili sme veci ohľadom káblovej televízie,

- tiež ma navštívili zástupcovia firiem UNIPHARMA a AD ACTA,

- návšteva rybárov – zástupcov Slovenského rybárskeho zväzu OO Nováky a MO Prievidza,

- bol som na obhliadke ulice Trenčianskej v súvislosti s pripravovaným projektom,

- tiež som absolvoval obhliadku miesta realizácie opravy teplovodného potrubia v areáli ZŠ Pribinova,

- mali sme prvé rokovanie MsR,

- administratívne práce a príprava MsZ,

- v sobotu som sa zúčastnil 40. ročníka pochodu vďaky Cígeľ – Handlová a večer som bol na plese športovcov, ktorý sa konal v KCMN.

Zajtra o 15:00 bude v KCMN mestské zastupiteľstvo, samozrejme občania sú vítaní. Prajem pekný zvyšok večera.

18.01.2015 19:16 | aktualizované 10.02.2015 15:27