„Vráťme šport do ulíc“ Nováky vyhrali 1. miesto v medzinárodnej súťaži

Mesto Nováky sa opäť prihlásilo do súťaže World Challenge Day (WCD)

Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým zúčastneným za podporu akcie. Vážení občania, mesto Nováky vám ďakuje, že ste sa zapojili do Medzinárodného dňa športu a podporili tak aktívny pohyb. Úprimné poďakovanie za podporu akcie patrí aj jednotlivým športovým klubom a súkromným spoločnostiam za bezplatné sprístupnenie športových areálov pre občanov nášho mesta. Aj takýmto aktívnym spôsobom a zapojením sa do súťaže môžu sami občania prispieť k tomu, že naše mesto bude úspešné v medzinárodných súťažiach a uznávaných európskych projektoch.

Viac na novaky.sk

21.06.2018 00:00