Vážení spoluobčania, Nováčania.

Pravdepodobne Vám je už známe, že do volieb na primátora mesta sa prihlásili traja kandidáti. Som medzi nimi aj ja ako nezávislý kandidát. Napriek tomu, že na registráciu kandidatúry bolo potrebné predložiť petíciu s 200 podpismi, na moje hárky sa podpísalo mnohonásobne viac obyvateľov Novák.

Každému z Vás, ktorý mi podpisom vyjadril podporu, úprimne ďakujem. Pre mňa samotného je tak vysoký počet príjemným prekvapením. Zároveň to pre mňa znamená obrovskú zodpovednosť, aby som prejavenú dôveru nesklamal. Aby som do volieb išiel programom, ktorý pomôže Novákom k rozvoju, a ktorý bude zároveň reálny a splniteľný.

Už čoskoro predstavím kroky a zámery, ktoré by som ako prípadný primátor mesta chcel realizovať. Opierajú sa o množstvo podnetov, návrhov a pripomienok, ktoré som postupne počúval a zbieral od Vás, mojich spoluobčanov. Volebný program

sa teda opiera o VÁS, o Nováčanov. Obsahuje riešenia problémov, ktoré vás trápia najviac, a ktoré sa u nás dlhodobo neriešia. Obsahuje kroky, ktoré zlepšia úroveň života v našom malom meste. Pretože mesto má slúžiť jeho obyvateľom, nie naopak.

Keďže jedna z najdôležitejších tém, s ktorými pôjdem do volieb bude navrátenie slušnosti, pokoja a spolupráce do Novák, chcem Vám všetkým v tomto liste sľúbiť, že aj moja volebná kampaň bude slušná, neútočná a namierená na rozvoj nášho mesta, nie proti niekomu. Myslím si, že si už zaslúžime predstaviteľov, ktorí sú schopní sa zomknúť, spolupracovať, nehádať sa a pracovať na vylepšovaní mesta, že si ZASLÚŽIME LEPŠIE NOVÁKY. Ja sa Vás budem snažiť presvedčiť o tom, že takýto som a o vašu dôveru sa budem uchádzať slušnosťou a konkrétnymi opatreniami.

Ešte raz Vám ďakujem za prejavenú dôveru v petičnej akcii. Sľubujem, že ju nesklamem. Pokiaľ by ste mi chceli čokoľvek povedať, môžete tak urobiť osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Prajem vám príjemnú a pokojnú jeseň.

Váš Daniel Daniš

07.10.2014 20:11