Koncepcia tepelného hospodárstva

V  oblasti tepelného hospodárstva je pre mesto Nováky prioritou udržanie centrálneho zdroja tepla, na ktorý sú napojené nielen budovy vo vlastníctve mesta, ale aj samotní občania.

Zrušením centrálneho zdroja tepla by sa obyvateľom zvýšili náklady na dodávku tepla. To mesto v žiadnom prípade nechce dopustiť. Preto momentálne mesto Nováky vytvára koncepciu, ktorá by nám mala napovedať, akou formou realizovať rekonštrukciu centrálneho zdroja tepla. Od nej mesto očakáva zníženie nákladov na strane mesta i na strane občanov.

Kým sa pripraví koncepcia bude mesto situáciu riešiť vyregulovaním hlavných budov. K ním patrí Dom kultúry, Dom služieb a obchodíky v bytovom dome ,,Účko“. Mesto má záujem riešiť aj školy a futbalový štadión, no stále musí myslieť na to, že je obmedzené rozpočtom. Vyregulovanie celého systému sa plánuje do začiatku vykurovacieho obdobia.

Prostriedky na rekonštrukciu môže mesto čerpať z rôznych finančných mechanizmov. Sú to napríklad štrukturálne fondy, rôzne dotačné fondy – štát, cezhraničná spolupráca. Samozrejme, určitú časť bude musieť poskytnúť mesto, no v konečnom dôsledku to bude minimálna investícia vzhľadom na výsledok.

05.08.2015 11:52