Komunikácia s Transparency International Slovensko

Vážení spoluobčania! Na základe opakovaných požiadaviek v časti Otázky a odpovede tejto stránky uverejňujem mailovú komunikáciu medzi Transparency International Slovensko a mnou. 

Email od Transparency International Slovensko:

From: Michal Piško [mailto:pisko@transparency.sk]

Sent: Tuesday, March 17, 2015 3:42 PM

To: marian.simka@gmail.com; daniel@danieldanis.sk; primator@novaky.sk

Subject: Fwd: Otázka pre primátora mesta Nováky RNDr. Daniela Daniša

 

Vážený pán primátor,

Vážený pán Šimka,

 

Na základe opakovaných podnetov, ktoré nám adresoval obyvateľ Novák pán Marián Šimka a v ktorých sa dovoláva reakcie Transparency International Slovensko na jeho výzvu voči primátorovi Danielovi Danišovi, si Vám dovolíme poslať nasledujúce stanovisko.

 

Predvolebný záväzok primátora p. Daniša o „Otvorených Novákoch“ považujeme za sympatický a v prípade jeho realizácie aj za prospešný pre obyvateľov mesta.

Všetky naše odporúčania k väčšiemu otvoreniu samosprávy nájdete na internetovej stránke http://mesta2014.transparency.sk/sk/sets/mesta-2014/rank , kde je zverejnený rebríček transparentnosti stovky najväčších samospráv za rok 2014.

V oblasti Účasti verejnosti na rozhodovaní TIS samosprávam odporúča aj to, aby starosta a poslanci zverejnili svoje kontakty a zaviedli rýchly a verejný spôsob riešenia podnetov občanov.

Považujeme preto za prínosné, ak mesto alebo primátor zriadia priestor, kde sa môžu občania pýtať či hodnotiť prácu svojich volených predstaviteľov. Je pochopiteľné, že takýto priestor musí byť moderovaný, aby sa predišlo jeho znehodnoteniu. Na druhej strane by to ale nemalo znamenať cenzurovanie kritických otázok a postrehov. V opačnom prípade by sa takýto priestor premenil iba na marketingový nástroj daných politikov.

 

S úctou

Michal Piško

programový koordinátor

Transparency International Slovensko

Bajkalská 25

82718 Bratislava

Mobil TIS: (+421 905 613 779)

Pevná linka TIS: (+421 2 534 172 07)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moje stanovisko:

Vážení predstavitelia Transparency International, 

Rád by som sa vyjadril k podnetu od občana pána Ing. Mariána Šimku na ktorý ste reagovali dňa 17.3.2015. 

V prvom rade by som Vám rád poďakoval za stanovisko a čas, ktorý ste tomuto problému venovali.

 Ako správne uvádza pán Ing. Šimka, v mojom predvolebnom programe som avizoval otvorenú komunikáciu s občanmi. O to sa snažím najmä v rámci osobných stretnutí s nimi, ale samozrejme aj prostredníctvom mojej osobnej internetovej stránky, oficiálneho emailu primátora mesta či v rámci sociálnej siete Facebook. Do budúcna plánujeme zmeniť fungovanie mestskej televízie ako aj oficiálnej mestskej internetovej stránky tak, aby sa priblížili k danému cieľu.  Keďže je takáto aktivita v rámci našej samosprávy novinkou, sami ešte hľadáme najideálnejší a najefektívnejší spôsob komunikácie vo vzťahu  mesto – občan  a radi si necháme poradiť aj od Transparency International či iných predstaviteľov samospráv. 

Čo sa týka kritiky na moju prácu či fungovanie samosprávy, samozrejme, že s ňou rátam a pokiaľ je oprávnená, považujem ju dokonca za podnetnú. Je dobré vedieť, že občania sa o správu mesta zaujímajú a nie je im ľahostajná. Bohužiaľ, v prípade pána Šimku je jeho kritika značne nekonštruktívna. Rád by som uviedol na správnu mieru informáciu, že s ním vôbec nekomunikujem. Na jeho emaily som mu odpovedal doposiaľ dva krát (myslím, že pomerne obšírne a snažil som sa zodpovedať všetky jeho podnety či otázky). Predpokladám, že v početných prílohách, ktoré pravidelne prikladá k Vám adresovaným emailom túto komunikáciu neuviedol.  V prípade osobného stretnutia sa mu nevyhýbam, takisto mu bolo umožnené vystúpiť v diskusii v rámci zasadnutia mestského zastupiteľstva, na čo mal ako občan samosprávy právo. Takže vyjadrenia, že ako primátor s ním nekomunikujem alebo mu nie je umožnené verejne sa vyjadriť, nie sú pravdivé. 

Problematiky, ktoré rieši  v emailoch sú pomerne obšírne, v podstate všetko čo ako primátor urobím podlieha jeho osobnej kritike. Vo funkcii primátora pôsobím vyše 3 mesiacov a porovnávať naplnenie môjho programu s 24 ročným pôsobením bývalého primátora nepovažujem za objektívne. Takisto mám pocit, že táto kritika nie je konštruktívna aj z toho dôvodu, že  až do posledných komunálnych volieb pán Ing. Šimka nepožadoval od vedenia mesta zdôvodnenie a analýzu takmer každej činnosti či rozhodnutia, ako je tomu teraz. A to z dôvodu, že bývalý pán primátor bol jeho brat. Aj vzhľadom na pomerne osobný a ostrý (až urážlivý) charakter jeho emailov som sa rozhodol tieto príspevky neuverejniť. Mojím hlavným cieľom pri kandidatúre na post primátora mesta bolo vniesť do mesta samotného ako aj do komunikácie medzi občanmi slušnosť, ľudskosť a odstrániť akúsi nevraživosť. A práve uverejňovanie emailov pána Ing. Šimku by bolo v rozpore s týmto mojim predsavzatím, keďže v nich nerieši iba problematiku mesta, ale najmä svoje konšpiračné teórie a tým priamo či nepriamo obviňuje nielen mňa ale aj mnohých občanov ktorí sú fyzickými osobami a s mestom ako so samosprávou nemajú nič spoločné. Nepovažujem za korektné, aby sa takéto informácie bez ich vedomia a možného vyjadrenia na stránke uverejňovali. 

Ako som však už v úvode uviedol, jeho otázky mu boli zodpovedané viac krát. Napriek tomu sa však ich počet či intenzita stupňuje a ich obsah zosobňuje. Netvrdím, že moje riešenie je ideálne, ale stále ide o súkromnú stránku, ktorá je mojou iniciatívou v rámci otvorenia komunikácie s občanmi neformálnym charakterom a snaha priblížiť im činnosť samosprávy či riešenia ich podnetov a problémov. Mohli ste si na nej z došlých príspevkov všimnúť, že obsahuje ako pozitívne, tak aj negatívne ohlasy a snažím sa v rámci mojich časových možností odpovedať na všetky.

 Preto akékoľvek obvinenia z jeho strany odmietam a vyjadrujem presvedčenie, že svoju prácu robím najlepšie ako viem.  Na záver už len stručne. K problematike stránky www.novaky.com sa vyjadrovať nebudem, mesto ani moja osoba nie je jej zriaďovateľom či prevádzkovateľom a preto tieto podnety musí pán Ing. Šimka adresovať práve týmto osobám. 

Verím, že všetky veci boli uvedené na správnu mieru a teším sa na prípadnú spoluprácu do budúcna, pretože cieľ ako na Vašej, tak aj na mojej, a snáď aj na strane pána Ing. Šimku je rovnaký. Vytvoriť prostredie pre otvorenú, transparentnú a prosperujúcu a najmä správne fungujúcu samosprávu. 

So želaním všetkého dobrého, 

  RNDr. Daniel Daniš – primátor mesta Nováky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpoveď TIS:

From: Michal Piško [mailto:pisko@transparency.sk]

Sent: Friday, April 17, 2015 10:01 AM

To: Daniel Daniš

Subject: Re: Odpoveď

 

Dobrý deň pán primátor,

ďakujeme za vysvetlenie.

Prajem pekný víkend.

Michal Piško,

programový koordinátor,

Transparency International Slovensko

26.04.2015 20:36