Do medzinárodnej športovej aktivity - World Challenge Day 2015 – sa zapojí aj mesto Nováky

Mesto Nováky v spolupráci so školami a športovými klubmi na území mesta pod záštitou medzinárodnej organizácie športu pre všetkých TAFISA, v spolupráci s Asociáciou športu pre všetkých Slovenskej republiky a Olympijským klubom v Prievidzi vyhlasuje deň ľubovoľných aktivít.

Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta do pohybových aktivít počas jedného dňa. Týmto dňom bude streda, 27. mája 2015. Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie a za pohybovú aktivitu sa považujú nielen športové a pohybové disciplíny, ale akákoľvek fyzická aktivita, ktorá zvýši tepovú frekvenciu srdca po dobu minimálne 15 minút nepretržite. Našim súperom na národnej úrovni je Spišská Belá a na medzinárodnej mesto Saldanha Marinho (Brazília). O víťazovi rozhodne percentuálny podiel aktívnych účastníkov podujatia z celkového počtu obyvateľov mesta.

Koordinátorom World Challenge Day je Mgr. Pavel Oršula (e-mail: pinclik@gmail.com, t. č.: 0907 96 48 00).

Deti, mládež, tí skôr narodení, školy, športové kluby, občianske združenia, či celé rodiny, nebuďte pasívni, veď stačí aj prechádzka mestom, jazda bicyklom, či pracovná aktivita v záhradke. Veríme, že podporíte toto podujatie propagujúce zdravý životný štýl.

21.05.2015 20:08