Zhrnutie týždňa č. 6.

Krátke zhrnutie šiesteho kalendárneho týždňa.

- rokovanie s poslancom NR SR

- rokovanie s riaditeľkou Regionálnej televízie Prievidza

- prehliadka požiarnej zbrojnice s pracovníkom úradu práce

- pracovná cesta do Bratislava – rokovania – Ministerstvo školstva, Železnice SR, EQUIS INVEST CONSULTING

- pracovné stretnutia ohľadom futbalu v meste

- rozhovor s pracovníkom RTVS ohľadom rekonštrukcie polikliniky

- riešenie sťažnosti občana mesta s náčelníkom Mestskej polície

- pracovné stretnutie s firomou Benet, s.r.o. ohľadom káblovej televízie

- návšteva v klube zdravotne postihnutých ohľadom osláv MDŽ v Prievidzi

- účasť na vyhlásení najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov okresu Prievidza

- účasť na pretekoch v behu na lyžiach Slovenského pohára v kategórii žiactva a dorastu a všetkých kategórií o pohár GR Fortischemu

- pracovné stretnutie s poslancami ohľadom rozpočtu

16.02.2015 11:55