Zhrnutie týždňa č. 5.

Dobrý deň, prinášam krátke zhrnutie mojich najdôležitejších aktivít v piatom týždni.

- pracovné stretnutie so sestričkou Kanonistiek sv. Augustína rehole Notre Dame ohľadom ponuky nehnuteľnosti - objekt kláštora a priľahlých nehnuteľností

- rokovanie ekonomickej komisie ohľadom rozpočtu mesta

- rokovanie s predstaviteľmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany z Prievidze a Lehoty p. Vtáčnikom

- pracovná návšteva primátora mesta Žiar nad Hronom

- rokovanie s predsedom predstavenstva firmy STAPPERT Slovensko a.s. ohľadom ich ďalšieho rozvoja na území mesta

- rokovanie s firmou SPORT SERVICE s.r.o. ohľadom prebiehajúceho súdneho sporu

- prijatie členov vodnopólovej reprezentácie Ukrajiny (prikladám aj foto.)

- rokovanie Mestskej rady

- účasť na seminári Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov v Handlovej

- stretnutia s občanmi a podnikateľmi

- rokovanie ohľadom budúcej činnosti MFK

09.02.2015 08:48 | aktualizované 09.02.2015 09:03