Zhrnutie týždňa č. 4.

Prinášam krátke zhrnutie posledného týždňa v mesiaci január. Do pozornosti dávam aj fotky, ktoré prikladám. Dal som označiť moje služobné auto erbom mesta a taktiež prikladám fotky zo sobotňajšej návštevy školy.

- pracovná porada - rekonštrukcia elektroinštalácie na ZŠ Nováky,

- pracovné stretnutie so štatutárom spoločnosti SPORT SERVICE s.r.o. ohľadom prebiehajúceho súdneho sporu o zaplatení dlžnej sumy vo výške 81 453,28€,

- príprava a účasť na úvodnom seminári „Povodie Hornej Nitry- Opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom“. Mesto Nováky je účastníkom pilotného projektu, ktorého cieľom je znižovanie zraniteľnosti ľudí Hornej Nitry a ekosystémov voči klimatickým zmenám. Spolu sa v katastri Nováky preinvestuje na troch aktivitách približne 750 092€ a z toho samotné mesto preinvestuje 416 892€.

- riešenie čiernej skládky na území mesta

- pracovné stretnutia s predstaviteľmi podnikateľských subjektov na území mesta (FORTISCHEM, MAKS-D, HBP, VAŠA).

- školenie ohľadom ochrany osobných údajov

- pracovné stretnutie s právničkou zastupujúcou mesto Nováky a vedúcou oddelenia výstavby ohľadom riešenia prebiehajúcich súdnych sporov mesta

- rokovanie ohľadom návrhu rozpočtu mesta Nováky na roky 2015, 2016, 2017 s vedúcou ekonomického oddelenia a prednostom úradu

- rokovanie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva

- pracovná návšteva starostov obcí Bystričany a Čereňany patriacich do spoločného obecného úradu Nováky ohľadom spolupráce

- kontrolný deň na ZŠ Nováky – prebiehajúca rekonštrukcia elektroinštalácie

- rokovanie s riaditeľom Slovenských elektrární ohľadom ceny tepla- vyrokovanie zníženia ceny fixnej zložky. Bližšie informácie poskytnem v krátkom čase.

01.02.2015 19:15 | aktualizované 09.02.2015 09:17