Zhrnutie týždňa č. 1.

Absolvoval som prvý a môžem povedať aj náročný týždeň na Mestskom úrade ako nový primátor.

- v piatok po ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve som prebral mestský úrad,

- v pondelok, po príchode na úrad, som sa snažil v čo najkratšom čase zbežne oboznámiť s chodom úradu, oboznámil som sa s pracovníkmi úradu a s niektorými som absolvoval aj stretnutia v mojej kancelárií,

- v utorok som si bol vybaviť identifikačnú elektronickú kartu (občiansky preukaz), pomocou ktorého sa musím na úrade prihlasovať do systému. Je to na základe projektu digitalizácie verejnej správy. Po dôkladnom naštudovaní tohto projektu Vám o ňom postupne prinesiem viac informácií,

- počas týždňa som absolvoval stretnutie s riaditeľom úradu práce pánom Ing. Gavliakom ohľadne predošlej zamietnutej žiadosti o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Výsledkom rokovania bolo vypracovanie novej žiadosti, rozhodnutie by malo byť známe približne do 14. dní,

- taktiež som si preveril zmluvy, ktoré sú podpísané s aktivačnými pracovníkmi, ktoré som následne podpísal. Začal som podnikať kroky, ktoré budú viesť k dôkladnejšej kontrole týchto pracovníkov,

- mal som aj pracovné stretnutie s riaditeľom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, ohľadom problému kolízie stavby pódia na námestí a vodovodného potrubia. O riešení a bližších informáciách ohľadom tohto problému, Vás budem určite informovať,

- oboznámil som sa aj s problematikou civilnej obrany v meste a absolvoval som stretnutie s ľuďmi zodpovedajúcimi za civilnú obranu,

- zaoberal som sa aj problémom KCMN, kde som taktiež počas týždňa absolvoval viacero stretnutí. Daná problematika je stále v riešení, tak Vám ohľadom toho neviem zatiaľ napísať viac informácii,

- zaujímalo ma aj koľko mesto platí paušálov u operátora Orange a kto konkrétne tieto čísla a telefóny v meste využíva. Ohľadom tejto veci mám dostať počas týždňa podrobné informácie,

- služobné auto s ŠPZ – PD 101 CM som zo začiatku parkoval na dvore môjho rodinného domu. Bolo to len dočasné riešenie, auto už parkuje v garáži, ktorá je v budove VEPOSU,

- na aute PD 101 CM som mal tento týždeň kolíziu s autom PPC. K tejto nehode bola privolaná polícia. Vinníkom kolízie bol vodič auta PPC,

- vymenil som správcu futbalového areálu, ktorým sa stal pán Ľubomír Šesták,

- oboznámil som sa aj so zimnou údržbou mesta.

Toto je v skratke môj prvý týždeň na úrade. Budem sa snažiť pravidelne písať o tom, čo sa v meste spravilo, na čom momentálne pracujeme a čo pripravujeme. Ak by som dlhšie neinformoval, poprípade by mi dlhšie trvalo odpovedať na Vaše položené otázky, tak to je kvôli mojej pracovnej vyťaženosti a nie preto, že by som sa vyhýbal komunikácii s občanmi. Za pochopenie ďakujem a prajem príjemný zvyšok nedele.

11.01.2015 14:51 | aktualizované 10.02.2015 15:28