Výstavba sociálneho zariadenia v ZŠ Nováky

Novákom poskytli ďalšie dotácie na výstavbu sociálnych zariadení v ZŠ

Súčasné vedenie mesta Nováky reagovalo na nevyhovujúci počet sociálnych zariadení v Základnej škole na ulici Pribinova 123/9 a rozhodlo sa predložiť projekt v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na získanie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na jej vybavenie v roku 2016 pod názvom Dostavba sociálneho zariadenia a rekonštrukcia súčasného sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí pre 5. až 9. ročník.

Bližšie informácie o projekte poskytol prednosta mesta Nováky Mgr. Milan Oršula: "Žiadosť bola schválená v hodnote spolu 136.926, 50 € a to konkrétne 55.000 € v rámci dotácie a 81.926,50 € ako spolufinancovanie projektu. Cieľom projektu je skvalitnenie sociálnych služieb pre žiakov základnej školy. Realizácia projektu v sebe zahŕňa novú výstavbu objektu v ktorom sa budú nachádzať sociálne zariadenia a šatne. Objekt bude súčasťou telocvičného zariadenia. Vďaka realizácii projektu a celkovej finančnej podpore sa zvýši kvalita prostredia poskytujúceho výchovu a vzdelanie pre žiakov základnej školy v meste Nováky. Uvedenie objektu do užívania sa predpokladá koncom augusta 2018."

Sociálne zariadenia sa rekonštruujú aj v Základnej škole na ulici J. C. Hronského v meste Nováky. O tomto projekte vás budeme informovať v ďalšom článku.

23.08.2018 00:00