Vážení spoluobčania.

Blíži sa záver predvolebnej kampane.

Ponúkol som vám svoju predstavu o ďalšom smerovaní nášho mesta, založenú na spolupráci, slušnosti, korektnosti, priateľstve a vzájomnej úcte. Ďakujem za pochopenie a podporu vo voľbách! Prajem vám všetkým veľa zdravia, nadšenia a šťastnú ruku!

12.11.2014 18:52