V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu

Kde ju nájdete?

Mesto Nováky bolo v tomto projekte súčinné v legislatívnom a realizačnom procese. Náklady mesta boli nulové. Na samotnom diele poskytli súčinnosť pracovníci mesta v rámci verejnoprospešných prác. Dovoľte mi touto cestou všetkým, ktorí spolupracovali na vytvorení oddychovej zóny v tejto oblasti poďakovať. Veľké ďakujem patrí aj vlastníkom nehnuteľností, kde predmetná zóna bola vytvorená. Ďakujeme pani Márii Grmanovej, Hilde Lobbovej, Alexandrovi Ravingerovi, Anete Tarnóczyovej a Marike Tarnóczyovej. Každý svojou čo len nepatrnou časťou prispel k vybudovaniu oddychovej turistickej zóny, ktorá dnes môže slúžiť občanom mesta, ako aj turistom a návštevníkom z blízkeho okolia. Na záver by som rád upozornil všetkých nadšencov prírody, že súčasťou oddychovej zóny je aj studnička Barborka a za zmienku stoja aj veľmi staré jasene v jej tesnej blízkosti.

Viac na novaky.sk

12.09.2018 00:00