V budúcnosti nájdete v mestskom parku aj detské ihriská

Centrálny mestský park, ktorý mesto Nováky v roku 2013 odkúpilo od rehole Notre Dame, by mal prejsť revitalizáciou spojenou s výsadbou zelene a osadením exteriérového mobiliáru.

Park by mal slúžiť aj na zadržiavanie vody, čo nadväzuje na priority Európskej únie v rámci programu zmierňovania negatívnych vplyvov na zmenu klímy. Počas dažďov by sa v parku zoskupila voda, ktorá by priniesla úľavu v horúcich dňoch. Mimo osvieženia by sa získaná voda mohla využiť aj na zavlažovanie. Mestský park by však mal robiť radosť najmä obyvateľom. A to aj tým najmenším. V súčasnosti sa v Novákoch nachádzajú tri centrálne detské ihriská, ktoré slúžia 462 deťom. Tento nepomer by mali vyriešiť ihriská s detskými atrakciami v parku. Okrem aktivít pre deti uvažuje mesto Nováky aj nad vybudovaním amfiteátra v priestoroch parku. Ten by sa mohol využívať na premietanie filmov, hranie živej hudby, konanie koncertov a iných kultúrno-spoločenských aktivít, pri ktorých by sa stretávali občania. Ako sa podarí plány s využitím centrálneho mestského parku plniť sa dozviete vo videotexte, ale aj na webovej stránke mesta – www.novaky.sk.

14.08.2015 10:19