Sprístupnenie lávky cez rieku Nitra v meste Nováky

Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra bol v meste Nováky od 2. augusta 2018 do 4. augusta 2018 uzatvorený priechod/most cez rieku Nitra pre chodcov a cyklistov. Vedenie mesta v týchto dňoch zabezpečilo kyvadlovú automobilovú dopravu za účelom prepravy osôb na trase autobusová zástavka Lelovce – až na ulicu Jesenského pri lávke.

Lávka cez rieku Nitra slúžila mestu Nováky už viac ako 60 rokov. Čas si vyžiadal požadované rekonštrukcie aj vzhľadom na bezpečnosť občanov mesta. Lávka cez Nitru je jediným mostíkom, ktorý zabezpečuje prechod pre chodcov a cyklistov. Most spája strany brehu rieky Nitry.

"K najväčšiemu poškodeniu mostovej konštrukcie došlo nesprávnou a neodbornou montážou inžinierskych sietí z minulosti, ktorá spôsobila, že lávka začala v posledných rokoch veľmi klesať. Voda sa cez kotvy a pôvodný spraskaný asfalt dostala do konštrukcie nosníka, kde dochádzalo k premŕzaniu a poškodzovaniu všetkých vrstiev a výstuže. Súhlas bývalého vedenia na inštaláciu sietí na konštrukcii lávky a nedokontrolovanie neodbornej montáže doviedlo lávku do patovej situácie. Ak by mesto nezasiahlo, lávke by hrozil zánik." Približuje dôvod potrebnej rekonštrukcie prednosta mesta Mgr. Milan Oršula.

"Ide o prospešné aktivity mesta. Lávku cez rieku Nitra považujeme za vydarený projekt, ktorý slúži dennodenne našim obyvateľom mesta. Sme radi že realizácia zachránila jediný most pre chodcov a cyklistov, ktorý spája obidva brehy rieky Nitry." – dodáva primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš.

13.09.2018 00:00