Schodolez pre telesne postihnutých žiakov financovaný mestom Nováky

Záleží nám na každom občanovi nášho mesta, či je mladý, starší, zdravý či chorý. Aj takýmto spôsobom sa snažíme napĺňať naše priority v rámci sociálnej oblasti, ktoré máme zakotvené v Aktualizovanom Pláne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky na roky 2018-2024.

Z dôvodu integrácie telesne postihnutých žiakov do vyučovacieho procesu sa primátor mesta RNDr. Daniš rozhodol so svojimi spolupracovníkmi zakúpiť schodolez. Pásový schodolez pre invalidné vozíky budú využívať ťažko zdravotne postihnutí žiaci základnej školy v Novákoch.

Pásový schodolez je určený na zdolávanie bariér pre zdravotne ťažko postihnutých občanov odkázaných na invalidný vozík po priamom schodisku v interiéri, ako aj v exteriéri. Pásový schodolez zakúpený mestom Nováky bude slúžiť zdravotne postihnutým žiakom na uľahčenie prístupu do a zo školy. Takýmto spôsobom bude aj ťažko zdravotne postihnutým žiakom umožnené zúčastniť sa vyučovania bez väčších komplikácií pri zdolávaní tých častí, ktoré nemajú bezbariérové prístupy.

29.06.2018 00:00