Rozbiehame pilotný projekt v odpadovom hospodárstve

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, koľko biologického odpadu produkujeme? V domácnostiach očistíme ovocie a zeleninu a nechcené časti zahodíme do komunálneho odpadu. Zoberme si vodný melón, ktorý je teraz v lete mimoriadne obľúbený a dostupný. Koľko odpadu z neho vznikne? A to sú len domácnosti.

Musíme k ním pripočítať odpad zo záhradkárskych osád a záhrad bytových a domových zástavieb. Skrátka obrovské množstvo bioodpadu, ktorý končí v komunálnom odpade. Tým vzniká nepríjemný zápach z kontajnerov a aj zvýšená potreba ich vývozu. Matematika je ľahká. Čím viac odpadu, tým častejšie je ho potrebné odvážať. Čím častejšie ho je potrebné odvážať, tým viac to stojí peňazí. A čím viac peňazí ide na odvoz odpadu, tým menej peňazí ostane mestu na iné pôžitky pre občanov.

Vedenie mesta Nováky chce tento problém riešiť, a preto sme sa rozhodli spustiť pilotný projekt v rámci odpadového hospodárstva práve v odvetví bioodpadu. Projekt rozbiehame v spolupráci so záhradkárskym sadom, nachádzajúcim sa za poliklinikou, a s niektorými bytovkami, ktoré ešte využívajú záhradky pri domoch. V týchto oblastiach rozmiestnime zakúpené kompostéry. V rámci osvetovej činnosti budú najskôr s postupmi likvidácie bioodpadu oboznámení záhradkári. Po začatí školského roka vysvetlíme daný proces aj žiakom v rámci prednášok na školách. Radi by sme vyzdvihli prístup pani riaditeľky ZŠ, ktorá je takýmto postupom otvorená a je ochotná s nami spolupracovať. V minulosti na tejto škole mali podobné zámery, ktoré sa teraz pokúsime doladiť.

Týmto projektom chceme dokázať, že naše plány myslíme vážne a majú nám aj dopomôcť získať vyšší kredit v rámci získavania finančných prostriedkov na iné, ďalšie zámery. Cieľom vedenia mesta Nováky je nie len pripravovať podklady na žiadosti o dotáciu, ale ich aj realizovať. Chceme prinášať viditeľné výsledky, pretože občania nevedia, koľko úsilia, premýšľania, vybavovania a práce je za týmito zámermi. Uvidia až to, čo sa zrealizuje, to čo sa spraví.

Týmto pilotným projektom v rámci odpadového hospodárstva chceme jednak chrániť životné prostredie a jednak ukázať občanom mesta, že veci sa dajú robiť aj inak, lepšie, prospešnejšie. Samozrejme, tak ako aj pri ostatných zámeroch, veríme, že tento krok nám pomôže ušetriť finančné prostriedky mesta. Tie môžeme ďalej investovať do rôznych voľno-časových, spoločenských, kultúrnych i športových podujatí, ktoré spríjemnia občanom ich život v Novákoch.

11.08.2015 20:32