Oslavy 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Novákoch

Slovo vatra si už od nepamäti spájame s Jánošíkom, Jánskymi ohňami a v neposlednom rade aj so Slovenským národným povstaním. Významným medzníkom v našich dejinách, ktorý si každoročne pripomíname zapálením Vatry zvrchovanosti je Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992. Poslanci národnej rady v ňom požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.januára 1993.

Mesto Nováky si túto udalosť pripomenulo 13. júla 2018 v lodenici Klubu rýchlostnej kanoistiky, ktorá v tento deň ožila hudbou i spevom. Práve tento priestor si mesto Nováky spolu so svojimi spoluorganizátormi - MO Matice slovenskej, CVČ a KRK Nováky zvolilo za miesto konania osláv 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Oslavy začali hymnou Slovenskej republiky, po nej sa účastníkom prihovorili primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš a predseda MO MS Ing. Erik Kližan, ktorí v závere oficiálnej časti spoločne za zvukov hymnickej piesne zapálili Vatru zvrchovanosti. Po nej už nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili Spevokol Mestského klubu dôchodcov, Folklórna skupina Marinka, heligónkár Jaroslav Buday a skupina BLACK BAND.

Dobrá nálada medzi účastníkmi tohtoročnej Vatry zvrchovanosti trvala až do neskorých večerných hodín.

15.08.2018 00:00 | aktualizované 28.09.2018 20:59