Nové lustre v Dome kultúry

Mesto Nováky po prevzatí objektu Domu kultúry po KCMN zisťuje mnohé nedostatky a doslovné havárie, ktoré dnes musí hasiť, aby vôbec mohlo predmetné zariadenie prevádzkovať.

Dnes k tomu pribudlo aj osvetlenie, ktoré už dávno kričalo po obnove.

Viac v clanku na novaky.sk

06.12.2016 00:00