Moje predstavy

Základným princípom medzinárodného partnerstva miest a obcí (na Slovensku zhruba 600) je spolupráca v určitej oblasti, výmena informácií a vzájomné spoznávanie sa. Takéto partnerstvá sa najčastejšie uzatvárajú vo forme tzv. družby, ktorá má charakter zmluvy a schvaľuje ju mestské zastupiteľstvo oboch zúčastnených strán.

Ja osobne vidím význam medzinárodnej družby v dvoch hlavných bodoch:

SPOLUPRÁCA. Vzhľadom na polohu a veľkosť Slovenska je pre jeho rozvoj nevyhnutné, aby bolo otvorené spolupráci s ostatnými krajinami. Rovnako tak si myslím, že ani naše mesto sa nemôže izolovať od okolitých obcí a miest. Naopak iba kooperáciou s nimi môžeme dosiahnuť celkový (miestny) rozvoj.

OBOHATENIE. Kvalitatívny prínos družby medzi obcami či mestami je veľmi náročne zmerať či vyjadriť. Avšak skutočnosť, že tento rozmer spolupráce je veľmi dôležitý dokazuje aj fakt, že väčšina partnerstiev je zameraná práve na kultúru, vzdelávanie či cestovný ruch. Spravidla sú cieľovou skupinou deti a mládež. V súčasnosti je prirodzené ba až žiadané, aby mladí ľudia nadobúdali- či už v rámci štúdia alebo pracovného pobytu- skúsenosti v zahraničí. Sám mám dve dcéry, ktoré mali možnosť študovať ako na slovenských, tak aj na zahraničných školách a spoznať rozdiel výučby. Nielen z metodického, ale aj kultúrneho hľadiska. A pokiaľ by takáto medzinárodná spolupráca mesta mohla aspoň trochu dopomôcť našim mladým rozvíjať svoj talent a cudzie jazyky, budem veľmi rád a budem robiť všetko preto aby sa to podarilo.

Za najvážnejšiu prekážku pri nadväzovaní družby samosprávy uvádzajú dva dôvody- nedostatok finančných prostriedkov a personálne resp. manažérske kapacity. Z hľadiska financovania sa väčšina obcí či miest spolieha na vlastné zdroje. Dnes už však existuje veľa možností, ako tieto aktivity finančne podporovať, a to na národnej, medzinárodnej resp. európskej úrovni. Za najdôležitejšie však považujem mať úprimný záujem, chuť do spolupráce a samozrejme, vybrať správneho partnera. A verím, že pri troche snahy a dobre vypracovanom projekte sa podarí zabezpečiť aj (spolu)financovanie.

Mesto Nováky k dnešnému dňu nemá vytvorenú žiadnu spoluprácu s inou samosprávou, či už na lokálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Napriek tomu, že tento cieľ bol vymedzený v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Preto by som sa v prípade môjho zvolenia tejto problematike veľmi rád osobne venoval. Vďaka práci geológa, ktorej som sa venoval po celý svoj kariérny život som mal možnosť precestovať nielen Slovensko, ale tak isto aj štáty Európy, konkrétne Českú republiku, Slovinsko, Fínsko či Švédsko. Každá z týchto ciest ma posunula vpred ako profesijne, tak aj kultúrne, ale samozrejme aj ľudsky. Tento pocit pozná určite každý z Vás, kto aspoň chvíľu strávil mimo svojej rodnej zeme. A práve takýto posun vpred by som chcel priniesť aj do Novák jeho obyvateľom v rámci vytvorenia medzinárodnej spolupráce.

Na záver už len malý príklad. Obec Tvarožná približuje časť aktivít v rámci družby s partnerskou talianskou obcou Tezolas: „Počas partnerských výmen bývajú hostia v rodinách, absolvujú kurzy taliančiny, spoznávajú goralské zvyky. Skúsenosti si vymieňali dobrovoľní hasiči aj poľovníci. Návštevy sa dnes už realizujú aj na neformálnej báze (cyklistika, varenie guľáša)“. No priznajte si, nevymenili by ste svoj recept na bryndzové halušky za tip ako pripraviť pravú taliansku pizzu? ;)

27.10.2014 22:12