Mesto Nováky úspešné v získaní dotácií pre základnú školu na ulici J. C. Hronského

Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu schválilo mestu Nováky poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

Zvýšením bezpečnosti sa zníži percento zranení, zvýši sa motivačný prvok z novo rekonštruovaných priestorov. Zvýši sa kvalita ponúkanej služby pre amatérsky šport a športujúcu verejnosť. Projekt prispeje k zvýšeniu obsadenosti objektu v nadväznosti na množstvo skupín, ktoré sa v priebehu dňa vystriedajú vrátane obsadenosti telocvične cez víkend, zníži sa energetická náročnosť prevádzky. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť bezpečnosť a komfort žiakov ako aj cvičencov v telocvičných priestoroch, zvýšiť kvalitu rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy v nadväznosti na harmonický súlad a vyváženosť fyzickej a duševnej stránky žiakov zabezpečením hygienicky nezávadných a zrekonštruovaných priestorov telocvične.

Viac na novaky.sk

14.09.2018 00:00