Mesto Nováky chce podporiť bývanie mladých ľudí

Nedávno sme vás oboznámili so zámermi mesta Nováky v oblasti tepelného hospodárstva. Tentoraz prinášame informácie ohľadom bytovej a individuálnej domovej výstavby.

Cieľom mesta Nováky v tejto sfére je poskytnúť mladým ľuďom pomocnú ruku pri hľadaní bývania a prilákať ich tak do mesta. Prvú skupinu, ktorú by sme chceli podporiť, tvoria čerství absolventi škôl. Je všeobecne známe, že mladým ľuďom, bez stabilného príjmu, banky neposkytnú dostatočný úver na získanie plnohodnotného bývania. Máme tým na mysli kúpu nehnuteľnosti a jej následné zariadenie. Preto chce mesto Nováky vytvoriť bytovú zástavbu, v ktorej by mladí ľudia našli svoje domovy. Realizovať by sme ju chceli pomocou štátneho fondu rozvoja bývania alebo cez iné granty, ktoré mestu umožňujú čerpať finančné prostriedky.

Druhú skupinu tvoria mladí ľudia, ktorí už majú svoju rodinu a vytvorili si zázemie, no hľadajú určitý nadštandard. Sú to obyvatelia, ktorí by chceli vymeniť svoje malé byty za rodinné domy. Zámerom mesta Nováky je pomôcť takýmto ľuďom, a to formou poskytnutia pozemkov s potrebnou infraštruktúrou. Aj v týchto zámeroch myslíme na životné prostredie a radi by sme vytvorili komplexné urbárne štúdie. V nich by sme zohľadnili požiadavky budúcich vlastníkov na typ i vzhľad domu. Či už ide o exteriér, alebo interiér. Mali by to však byť domy, ktoré sú pasívne až aktívne. To znamená, že sú doplnené o využitie nejakého obnoviteľného zdroja. Môžu to byť napríkladfotovoltické články, solárne panely, tepelné čerpadlá, ..... Tieto domy by mali mať vysoký nadštandard a mali by byť aj cenovo dostupné pre ľudí. Cena by teda nemala presiahnuť stotisíc eur. Žiaľ, nie je v silách mesta realizovať všetky projekty vo vlastnej réžií. Preto uvažujeme nad vstupom súkromného investora. Mesto Nováky pripraví štúdie, pripraví pozemky a pripraví potrebnú infraštruktúru. Súdržnosť chceme preukázať aj pri vybavovaní povolení. Pokiaľ to bude možné, budeme sa snažiť urýchliť proces vybavovania potrebných povolení a znížiť čas naň potrebný na minimum.

Súčasné vedenie mesta Nováky sa tak snaží pomocou koncepcie tepelného hospodárstva znížiť náklady na život občanov a vytvárať podmienky na osamostatnenie sa, respektíve skvalitnenie života mladých ľudí.

11.08.2015 17:39 | aktualizované 11.08.2015 17:40