Kaplnka svätej Juliany – jedinečná národná pamiatka v meste Nováky

Národná pamiatka zapísaná v zozname pamiatkového fondu - to je jedinečný prívlastok kaplnky svätej Juliany, ktorou sa pýšia Nováky. Kaplnku svätej Juliany, ktorá stojí na starom nováckom cintoríne na ulici A. Hlinku, mali možnosť navštevovať celé leto nielen obyvatelia mesta Nováky, ale aj turisti.

Postupná rekonštrukcia pamiatky trvala niekoľko rokov. V interiéri pod cementovou omietkou pracovníci objavili pri výskume nástennú maľbu, ktorej súčasťou sú aj erby rodiny Majthényi. V roku 2014 bol spracovaný návrh na jej reštaurovanie. V roku 2015 sa na kaplnke obnovili omietky, vymenila sa strešná krytina, obnovila sa vežička. Súčasťou prác bolo aj položenie pieskovicovej dlažby, dokončenie farebných náterov vonkajších stien i interiéru. Kaplnka sa na záver mohla hrdo pýšiť aj novými dubovými dverami. Časť prác hradilo mesto z dotačného systému rezortu kultúry, zvyšok z vlastných zdrojov.

"Je dôležité, aby aj naši občania vedeli, aké "historické a kultúrne poklady" ukrýva ich mesto. Aj z tohto dôvodu mala a stále má široká verejnosť celé leto prístup do kaplnky svätej Juliany." – dodáva primátor mesta RNDr. Daniel Daniš.

20.08.2018 00:00