Fabulovaná informácia o neplatnom PHSR mesta Nováky ohrozila ďalšie dva projekty

V predchádzajúcich troch článkoch sme vám priniesli informácie o projekte rozšírenia Materskej škôlky v meste Nováky, ktorého realizácia bola v ohrození z dôvodu podania podnetu občana mesta Nováky na prokuratúru, čím začalo aj preverovanie podozrenia z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA).

Na základe fabulovaných informácií o neplatnom PHSR mesta Nováky bol však ohrozený aj projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky a projekt Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.

Ohrozený projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO:

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO bola schválená 10. novembra 2016 v rámci programu Kvalita životného prostredia. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu bolo plánované na február 2018. Vzhľadom na fabulované informácie občana mesta Nováky Mariána Š. však bol aj tento projekt pozastavený z dôvodu prebiehajúceho preverovania podozrení NAKA.

Ohrozený projekt Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním:

Na základe nepravdivého podnetu Mariána Š. bolo ohrozené financovanie projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním v sume 117 192,00 €. Projekt bol registrovaný 26. októbra 2017, schválený bol v rámci programu Kvalita životného prostredia 21. mája 2018, no k podpisu zmluvy došlo až v týchto dňoch z dôvodu vyššie popisovaných skutočností.

Súčasnosť: Projekty Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky a Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním v rozbehu:

Vedenie mesta Nováky v súčasnosti opäť pracuje na implementácií vyššie spomínaných projektov:

Primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš vysvetľuje - "Na základe fabulovaných informácií o údajnom neplatnom PHSR mesta, boli oba vyššie spomínané projekty spolu s rozšírením MŠ v minulosti pozastavené. V súčasnosti sa opäť projekty rozbiehajú. Verím, že sa nám ich podarí úspešne dokončiť a že nebudú viac sabotované občanmi mesta Nováky, ktorých činy by sa dali označiť za súčasť stratégie predvolebnej kampane. Rád by som však upozornil, že takýmto počínaním poškodzujú najviac občanov mesta Nováky, a hlavne dobré meno mesta."

01.08.2018 00:00