Cyklomagistrála spojí Handlovú, Nováky a Bošany. Vzniknú aj náučné chodníky

Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Nováky a okolité obce zamýšľajú vytvoriť centrálnu cyklomagistrálu.

Tá by mala spojiť Handlovú s Prievidzou, Partizánskym a Bošanmi. Úlohou mesta je vytipovať územie, kadiaľ by mohla prejsť cez Nováky. Musia sa vyriešiť pozemkové vzťahy a vhodnosť vybraných území na účel cyklotrasy. Mesto Nováky zamýšľa trasu spojiť aj s mestským parkom a centrami občianskej vybavenosti (úrady, banky, pošta, obchody...). Cieľom je odbremeniť komunikácie od áut a zaistiť cyklistom bezpečný pohyb po cyklomagistrále i po meste.

Okrem centrálnej cyklomagistrály plánuje mesto Nováky vybudovať náučné chodníky, ktoré by viedli k oddychovým zónam. Náučné chodníky by mali ponúknuť informácie o histórii mesta, o histórii priemyslu v meste i o okolitej faune a flóre. Realizácia týchto zámerov sa môže uskutočniť na základe pozemkovej reformy. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo projekty, v rámci ktorých sa mesto môže uchádzať o dotáciu vo výške 1,2 milióna eur. Za ňu by sa mali spraviť protipovodňové opatrenia a revitalizácia poľných ciest, z ktorých by sa chodníky vybudovali. Projektová dokumentácia je hotová, momentálne sa vybavujú stavebné povolenia a súbežne s tým môže ísť verejné obstarávanie.

Viac o plánoch v oblasti cestovného ruchu sa dočítate na webovej stránke mesta.

18.08.2015 16:21 | aktualizované 20.08.2015 10:47