Benefičná kapustnica pomôže mladým športovým talentom

Mesto Nováky sa napriek neľahkej situácii v kultúrnej oblasti snaží organizovať rôzne podujatia, ktoré sú určené pre zábavu, oddych a radosť občanov. Preto pred Vianočnými sviatkami oslovilo niekoľko organizácii pôsobiacich v meste a vzniklo podujatie Novácka Vianočná kapustnica.

Poslednú sobotu pred sviatkami rozvoniavala táto pochúťka v okolí školského ihriska za poštou. Do jej varenia sa pustili zástupcovia záhradkárskej komunity v Novákoch, Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky, Futbalového klubu Iskra Nováky a 4.Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Nováky. Bolo vzácne vidieť ľudí, ktorí sa v tomto hektickom predvianočnom zhone zastavili, aby podporili dobrú vec.

Kapustnica sa totiž nepredávala, ale záujemcovia mohli do pripravenej urny Občianskeho združenia Zamierené na talenty vhodiť dobrovoľný príspevok. Ten sa spojil s dobrovoľným vstupným na podujatie Majstri proti majstrom a bol darovaný OZ Zamierené na talenty, ktoré založila Danka Barteková. Cieľom združenia je podporovať výnimočne talentovaných mladých športovcov, ktorí nie sú zabezpečení z iných zdrojov, podporovať rozvoj aktívneho životného štýlu medzi mládežou i podporovať športovú vybavenosť klubov a inštitúcii združujúcich mladých športovcov.

Po dovarení kapustníc sa ich nezávislá porota odobrala ochutnať. Všetky boli vynikajúce, no zvíťaziť mohla len jedna. Po dlhom rozhodovaní napokon vyhrala kapustnica nováckych rybárov. Okrem kapustníc si mohli prítomní pochutiť na sladkých i slaných koláčikoch od vždy ochotných členov klubu dôchodcov a na medovníkoch, ktoré pripravilo Centrum voľného času Nováky. Počas Vianočnej kapustnice sa podarilo vyzbierať sumu 411,40 eur za čo všetkým dobrým ľudom, ktorí prispeli, ĎAKUEJEME.

22.12.2015 00:00